Godina izdavanja: 8

 

Izdavač/Publisher:

FHR d.o.o.
Nova Ves 45/1
HR-10000, Zagreb

Za izdavača

Vinko Filipić

vinko.filipic@fashion.hr 

 

Glavna Urednica/Editor In Chief

Mija Dropuljić

mija.dropuljic@fashion.hr


Izvršna urednica/Executive editor

Tina Lončar

tina.loncar@fashion.hr


Urednik fotografije/Photo editor

Jure Perišić

Novinari/Reporters

Matea Martek (lifestyle)

Tanja Konjevod (glossy i fit)

Ana Bacinger (trendovi)

 

Redakcija/Desk

mail: redakcija@fashion.hr

 

Prodaja

Marko Filipić/voditelj prodaje

marko.filipic@fashion.hr

+385 95 392 3766

 

Izrada portala/Web Design

WEB Marketing d.o.o. za savjetovanja i internetska rješenja
www.wem.hr