GREEN

U subotu u Zagrebu počinje novi način prikupljanja i naplate otpada, a mi smo izdvojili ključne informacije koje morate znati!

Mali šalabahter recikliranja!
Kao što smo već ranije najavili, 1. listopada svim Zagrepčanima stiže novi način prikupljanja i naplate otpada koji po prvi puta omogućuje ljudima da plaćaju uslugu odvoza na način da više plaćaju ako ne odvajaju i recikliraju. Tako će Zagreb postati jedini veliki grad u Hrvatskoj koji radikalno mijenja sustav, a koji ujedno uvodi i najjeftiniji model putem naplate otpada u službenim vrećicama.

No, što se točno mijenja za korisnike? Od subote miješani komunalni otpad korisnici će prikupljati u standardiziranim vrećicama za miješani komunalni otpad izrađenima od recikliranog materijala, volumena 10 litara, 20 litara i 40 litara, a koje će građani o svom trošku nabavljati u trgovačkim centrima po cijeni od 20, 40, 80 kuna za deset komada. Uz ovaj, varijabilni dio, postoji fiksni dio računa od 45 kuna za privatne i 90 kuna za poslovne korisnike. Valja naglasiti kako u odvozu i zbrinjavanju otpada koji se reciklira - papira, plastične, metalne i staklene ambalaže te biootpada - nema promjena, dok se isključivo u slučaju miješanog komunalnog otpada uvodi novi model sakupljanja i naplate. Tako se dosadašnji način naplate po broju ukućana u kućanstvu i kvadraturi stana zamjenjuje naplatom po količini stvarno generiranog miješanog otpada po spremniku. Primarni cilj novog modela sakupljanja otpada je smanjenje količine reciklažom i odvajanjem što ukratko znači da što više odvajamo otpad, to su manji troškovi! 

Osim znatno pravednijeg načina naplate koji se zasniva na količini otpada, neke od prednosti novog sustava uključuju čišći grad, njegovu ljepšu vizuru u kojoj će moći uživati i građani i posjetitelji te uklanjanje brojnih spremnika za otpad koje se nalaze na gradskim ulicama. U međuvremenu je pokrenuta i službena web stranica na kojoj ćete ujedno pronaći sve o novom sustavu odvoza komunalnog otpada. 

Foto: Unsplash, Zagreb.hr
Objavljeno: 27.09.2022. u 12:28

IZ RUBRIKE

vrh stranice
p p