SVJETSKA MODA

Raspisan je natječaj!

Fashion Incubator traži dizajnere.
Raspisan je natječaj za odabir dizajnera koji će se sa svojim kolekcijama natjecati se za titulu Dizajnera sezone i osvajanja novčane nagrade od 10.000,00 kuna na nadolazećem Fashion Incubator-u. Radove prijavljene na Natječaj birat će stručni ocjenjivački sud na temelju njihove kreativnosti i na temelju kvalitete njihove izvedbe. Kandidati na Natječaj šalju detaljne skice svih modela kolekcije koja se prijavljuje te pet fotografija jednog sašivenog modela iz kolekcije. Kao rezultat Natječaja biti će biti odabrano pet finalista koji će dobiti priliku predstaviti se na predstojećoj sezoni modnog događaja Fashion Incubator i boriti se za glavnu nagradu.


Prilikom prijave na Natječaj potrebno je zadovoljavati sljedeće uvjete:

Kandidati:

Kandidati koji se prijavljuju ne smiju biti mlađi od 19 niti stariji od 29 godina
Kandidati mogu biti pojedinci ili skupina autora od najviše dva člana
Kandidati mogu biti školovani dizajneri ili talentirani pojedinci koji smatraju da mogu proći ocjenjivanje stručnoga žirija

Kolekcija:

Kolekcija mora biti nosiva i kreirana za sezonu jesen-zima
Kolekcija mora biti tematski povezana tj. mora postojati jasna tematska poveznica između svih modela koje sadrži kolekcija
Kolekcija ne smije biti do sada javno prikazivana
Kolekcija mora sadržavati minimalno 10 i maksimalno 12 modela

Skice:

Skice modela iz kolekcije moraju biti u boji
Uz svaku skicu je obavezno priložiti detaljan opis modela i materijala od kojega je izrađen
Skice moraju biti u digitalnom, .jpg formatu

Fotografije:

Na fotografijama mora biti prikazan jedan sašiveni model iz kolekcije odjeven na lutki za krojenje ili na osobi koja stoji u uspravnom položaju (bez poziranja)
Fotografije moraju prikazati:
o    Jedna fotografija prednjeg dijela modela (fronta)
o    Jedna fotografija stražnjeg dijela modela (leđa)
o    Jedna fotografija bočo    nog dijela modela
o    Dvije fotografije krupnog plana modela na kojima su vidljivi šavovi i detalji na modelu
Sve fotografije moraju biti u boji
Fotografije se šalju u digitalnom .jpg formatu

Prijava:

Skice i fotografije modela u digitalnom .jpg formatu u 2 primjerka na 2 CD-a
Potrebno je priložiti i kratku biografiju pisanu u trećem licu u .doc formatu (MS Word)
Uz skice, fotografije i biografiju obavezno je poslati čitko ispunjenu prijavnicu koja se nalazi na službenim stranicama događaja:

http://www.fashion-incubator.hr/designerswanted/

Ukoliko se prijavljuje grupa dizajnera potrebno je popuniti i poslati prijavnicu za svakog člana pojedinačno.

Kako će nadolazeća sezona Fashion Incubator-a biti tematski obilježena koketiranjem mode i filma, potrebno je da svaki kandidat za svoju kolekciju osmisli ime koje će zvučati kao da se radi o imenu filma. Navedeno ime neće bit kriterij u ocjenjivanju žirija, ali će biti korišteno u svim materijalima događaja u slučaju ulaska u finale.

Sve navedeno treba poslati kao preporučenu pošiljku u 2 primjerka na 2 CD-a u navedenim formatima (skice i fotografije obavezno u .jpg i biografija u .doc) do 29. rujna 2008. godine na adresu:

Udruga Modni Inkubator
(za Natječaj)
Gundulićeva 120a
31 000 Osijek

Datumi održavanja Natječaja su:

Rok za slanje radova: 29. rujan 2008.
Objava rezultata Natječaja: 4. listopad 2008.
Rok za završetak kolekcije: 6. studeni 2008.


Radovi koji pristignu nakon navedenoga datuma ili ne zadovoljavaju neki od navedenih uvjeta neće se razmatrati. Pristigli radovi se ne vraćaju.

Trošak izrade kolekcije te prijevoza do Osijeka snose kandidati.

Produkcijske troškove, troškove manekenki, frizera, šminkera te noćenja u Osijeku snosi Organizator.

Prijavom na Natječaj i potpisivanjem prijavnice kandidati prihvaćaju sve uvijete propisane Natječajem i obvezuju se da će ukoliko prođu na Natječaju do datuma održavanja događaja izraditi kolekcije i nastupiti na događaju.

Odustajanje od nastupa nakon prolaska na Natječaju podnosi se isključivo pismenim putem i moguće je opravdati isključivo u slučaju više sile te u dogovoru s Organizatorom. U protivnom, u slučaju neopravdanog odustajanja kandidati su dužni naknaditi materijalne troškove Organizatoru, i to u ovisnosti o trenutku odustajanja:

Do 10.10.2008. - 0 Kn
Od 11.10. - 17.10.2008. - 4.000,00 Kn
Od 18.10. - 24.10.2008. - 6.000,00 Kn
Od 25.10. - 31.10.2008. - 8.000,00 Kn + 50 % troškova hotelskog smještaja
Od 01.11. - 08.11.2008. - 10.000,00 Kn + 80 % troškova hotelskog smještaja


Za sve dodatne informacije vezane uz natječaj zainteresirani kandidati mogu se obratiti koordinatorici Natječaja i dizajnera Fashion Incubatora Lidiji Vidaković putem e-mail-a: lidija@fashion-incubator.hr
Objavljeno: 17.09.2008. u 15:17

IZ RUBRIKE

vrh stranice
p p